Opening times

BOWL: open MINIRAMP: open - contact us if you want to skate

Kontakti / Contacts

Kontakti oseb, ki imajo ključe / Contacts of people with keys to open skatepark

Domen Stražar
+38641744194

Matej Mali
+38641962334

Jakov Staničič
+38668696133

Žiga Železnik
+38640834970

Beno Omahen

+38640380797


Email: alprem.skatepark@gmail.com

Facebook stran/page: link